Privacyverklaring

Privacyverklaring 19 augustus 2020

Ik, Yasmin Wegman, doe er alles aan om jouw privacy te beschermen. Om jouw aankoop te kunnen verwerken of om mijn dienst te kunnen verlenen heb ik gegevens van je nodig. Ik verwerk deze volgens de AVG en bewaar ze niet langer dan nodig is om je aankoop of aangekochte dienst af te handelen of dan noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder vertel ik je welke gegevens ik verzamel, hoe lang en wat ik er mee doe.

Gegevens die ik verzamel

Ik verwerk je gegevens omdat je die zelf aan mij hebt verstrekt en/of omdat je gebruik maakt van mijn diensten.

Deze gegevens kan ik verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Sociale media-accountnamen
 • KVK-nummer (wanneer van toepassing)
 • Btw-nummer (wanneer van toepassing)
 • Bedrijfsnaam (wanneer van toepassing)
 • Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of bij bestelling of betaling van een product of dienst.

Ik verwerk je gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of mailen, alleen wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om mijn nieuwsbrief te kunnen versturen, als je je hiervoor hebt aangemeld
 • Om een factuur of offerte op te stellen
 • Ik verwerk ook gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Zonder deze gegevens kan ik mijn werk niet uitvoeren. De gegevens zijn daarom nodig om een overeenkomst te bereiken. Zonder persoonsgegevens zal er geen overeenkomst worden gesloten, omdat mijn diensten dan niet geleverd kunnen worden.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor deze gegevens:

 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen/het maken van facturen of offertes ten behoeve van opdrachten of diensten worden bewaard tot 7 jaar na het ontvangen van de factuur of offerte in verband met de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten of diensten worden bewaard tot 7 jaar na het ontvangen van de factuur in verband met de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Ik zal je gegevens uitsluitend delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Dit zijn de ontvangers van jouw gegevens, waaronder mijn verwerkers:

 • Etsy, wanneer je iets koopt op mijn webshop of mijn webshop bezoekt
 • Hosting van mijn website www.yasminwegman.nl, als je de site bezoekt
 • Wordinblue, als je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief
 • WordPress, als je mijn website www.yasminwegman.nl bezoekt
 • Mailservers, als ik je met jouw toestemming een mail stuur of wanneer je contact met mij opneemt via e-mail
 • WeTransfer, wanneer ik je grote bestanden verstuur
 • Bezorgdiensten, als ik je met jouw toestemming mijn producten of diensten verstuur
 • Betaaldiensten, als je een bestelling plaatst en deze afrekent
 • Telefoondiensten, als ik je met jouw toestemming bel of wanneer je contact met mij opneemt
 • Belastingdienst, wanneer deze daar om vraagt

Cookies

Ik maak alleen gebruik van analytische, sociale media- en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik de cookies volgens het beleid van Etsy. Hier kun je daar meer over lezen. De cookies die Etsy gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door dit in je internetbrowser in te stellen.

Op mijn website yasminwegman.nl maak ik ook gebruik van analytische, sociale media- en functionele cookies. Dit doe ik volgens het beleid van WordPress. Hier vind je daar meer informatie over.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen in je account in Etsy. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yasmin Prints en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yasminwegman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je gegevens bescherm

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yasminwegman.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen van deze verklaring. Wil je op de hoogte blijven van deze verklaring, raadpleeg deze verklaring dan geregeld. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 19 augustus 2020.

Yasmin Wegman
info@yasminwegman.nl